MVO

Wasserij Euregio streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), d.w.z. dat we verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de mens, het milieu en de uiteindelijke financiële resultaten. We hebben dit verankerd in al onze bedrijfsprocessen. Wij maken steeds bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Binnen Wasserij Euregio noemen wij dat Mens, Milieu en Maatschappij, gebaseerd op ISO 26000.

Onze medewerkers dragen voor een groot deel bij aan het succes van onze onderneming. We willen een goed sociaal beleid voeren door ons personeel een prettige werkcultuur, een veilige, gezonde werkomgeving en een reële beloning te bieden. Door hierop te letten is winst te behalen in o.a. lager ziekteverzuim en betere productieresultaten.

Belangrijk vinden wij het stimuleren van talentontwikkeling, het bevorderen van diversiteit op de werkvloer en mensen met geringere kansen op de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden. We dragen hiermee ons steentje bij aan een betere maatschappij.

Wasserij Euregio wil in alle opzichten rekening houden met het milieu. Bijvoorbeeld door slim om te gaan met gebruikte grondstoffen. En met energieverbruik. Dit levert winst op, zowel in de vorm van kostenbesparing als voor klimaat en milieu en we dragen bij aan duurzaamheid. Klik hier voor meer informatie.

Elke onderneming moet winst maken om te groeien en te overleven. Maar niet ten koste van alles. We houden hierbij rekening met de belangen van onze medewerkers, onze klanten, maatschappelijk ontwikkelingen en onze omgeving. Duurzaamheid, integriteit, kwaliteit en klantgerichtheid staan bij ons daarom hoog in het vaandel.

Jaarlijks wordt 10% van de winst bestemd voor maatschappelijke doelen in de regio.

“Bij Wasserij Euregio kan ik altijd terecht. Goede service en de was is schoon!”

Gerhard Huetink
www.roerdinkhof.nl

“We laten er onze tent af en toe wassen, ze denken daar echt met je mee!”

Jan Bent
www.wenninkhof.nl

“Prima service, de was is schoon en de chauffeur sjouwt voor mij de wasmanden de trap op en neer”

Petra Pot
www.hotelpotgroenlo.nl

Onze tevreden klanten